Το Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας αποφάσισε όπως παραχωρήσει την πλήρη υποτροφία που προσφέρεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα Alexander College στον αθλητή μας Κωνσταντίνο Παυλίδη ο οποίος καλύπτει όλα τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ μας.

Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης ξεχωρίζει για το ήθος του , κατά την περσινή χρονιά αναδείχτηκε πρωταθλητής εφήβων στην ποδηλασία Δρόμου  και από  την φετινή χρονιά αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής μας ομάδας  .

Το Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη στήριξη του Alexander College προς την οικογένεια της Κυπριακής ποδηλασίας .

Περισσότερες Πληροφορίες για το AlexanderCollege

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχετικού διατάγματος ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2021 (Κ.Δ.Π. 382/2021), καθώς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών ΚΟΑ και Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκαν τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επισημαίνει ότι από την 9η Σεπτεμβρίου 2021, για τη συμμετοχή ατόμων 12 ετών και άνω σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα (προπόνηση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, αγώνες, κλπ), απαιτείται η προσκόμιση είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών. Είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

 

Νέα ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην άθληση από 9 Σεπτεμβρίου

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχετικού διατάγματος ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021 (ΚΔΠ 380/2021), ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει τις πιο κάτω κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στην άθληση, οι οποίες ισχύουν από την 3η Σεπτεμβρίου 2021.

Διεξαγωγή Άσκησης/Προπονήσεων

Αναφορικά με την άθληση που διεξάγεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γυμναστήρια και σχολές χορού, διευκρινίζεται ότι αυτή επιτρέπεται με βάση τα τετραγωνικά και συγκεκριμένα, 1 άτομο / 10 τετραγωνικά μέτρα, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Η χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών δεν επιτρέπεται, εξαιρουμένων των αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών των γυμναστηρίων, η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέχρι τις 4:00 μ.μ. και με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου και συγκεκριμένα, 1 άτομο / 20 τετραγωνικά μέτρα.
 
Σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αθλήματα επαφής (όπως πολεμικές τέχνες), επιτρέπεται η άθληση/προπόνηση με βάση τα τετραγωνικά (1 άτομο / 10 τετραγωνικά) και μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass.

Οι προπονήσεις ακαδημιών ομαδικών αθλημάτων όπως μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. που διεξάγονται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, επιτρέπονται με βάση τα τετραγωνικά (1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά) και μέγιστο αριθμό τα 40 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης για αίθουσες μέχρι 800 τετραγωνικά μέτρα και τα 60 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης για αίθουσες άνω των 800 τετραγωνικών μέτρων, εξαιρουμένων των προπονητών. Διευκρινίζεται ότι η άθληση πρέπει να διεξάγεται σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 20 άτομα και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Για παιδιά 12 ετών και άνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη safe pass και για παιδιά κάτω των 12 ετών, γίνεται αυστηρή σύσταση διενέργειας rapid test 72 ωρών.

Οι προπονήσεις ακαδημιών ομαδικών αθλημάτων (π.χ. ποδοσφαίρου/μπάσκετ) που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, επιτρέπονται νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν  υπερβαίνουν τα είκοσι 20 άτομα, εξαιρουμένων του/των προπονητή/ών ανά εγκατάσταση. Για την άθληση που διεξάγεται σε μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου, ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εξήντα (60) άτομα, εξαιρουμένων των προπονητών.  Διευκρινίζεται ότι η άθληση πρέπει να διεξάγεται σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 20 άτομα και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Τονίζεται ότι, για σκοπούς προπόνησης, για παιδιά 12 ετών και άνω είναι απαραίτητη η διενέργεια rapid test σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση και για σκοπούς αγώνων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη rapid test 72 ωρών πριν από τον αγώνα.

Σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις futsal, επιτρέπεται η ομαδική προπόνηση / παιχνίδι, νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν υπερβαίνουν τα 18 άτομα σε περίπτωση χρήσης τριών (3) γηπέδων 5@5,  τα 14 άτομα σε περίπτωση χρήσης δύο (2) γηπέδων 5@5,  και τα 12 άτομα σε περίπτωση χρήσης ενός (1) γηπέδου 5@5 και με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Σημειώνεται ότι η προπόνηση/άθληση θα γίνεται χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και χωρίς την παροχή γαντιών και διακριτικών και με βάση πρωτόκολλο το οποίο έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας και έχει δημοσιευτεί στις 16 Μαΐου 2021.

Για τις υπαίθριες αλλά και κλειστές αγωνιστικές κολυμβητικές δεξαμενές και δεδομένου ότι σε αυτές υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία δεκαπέντε (15) αθλούμενων ανά διαδρομή για δεξαμενές μήκους 50μ, και οκτώ αθλούμενων ανά διαδρομή για δεξαμενές μήκους 25μ,  καθώς και ενός (1) προπονητή ανά διαδρομή και 6 ατόμων υποστηρικτικού προσωπικού (ναυαγοσώστες, επόπτες ασφαλείας κλπ) ανά δεξαμενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές στην κολυμβητική δεξαμενή, αλλά και σε δεξαμενές μικρότερων διαστάσεων, επιτρέπεται η ατομική προπόνηση με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και συγκεκριμένα οκτώ (8) τετραγωνικά ανά άτομο.

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η προπόνηση Υδατοσφαίρισης (water polo) με μέγιστο αριθμό  ατόμων ανά κολυμβητική δεξαμενή τα  20 άτομα σε κολυμβητική δεξαμενή 25 μέτρων, και τα 34 άτομα σε κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass (τόσο σε ανοικτές όσο και κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές).

Για προπονήσεις Στίβου, ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας ατόμων ανά εγκατάσταση ανέρχεται στα 60 άτομα.

Τονίζεται ότι, τόσο στην προπόνηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικούς,  επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές. Νοείται ότι, η μη χρήση μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές επιτρέπεται στην περίπτωση που αυτοί προπονούνται/γυμνάζονται μαζί με τους αθλούμενους.
 
Αναφορικά με τη διεξαγωγή Αγώνων, επαναλαμβάνεται ότι αυτή επιτρέπεται ως εξής:

Για τους αγώνες αθλημάτων χωρίς επαφή (όπως Άρση Βαρών, Γυμναστική, Ξιφασκία, Μπάτμιντον, Πινγκ Πονγκ κλπ)  που διεξάγονται σε κλειστές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) ατόμου ανά 10 τετραγωνικά και συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί από την αρμόδια Ομοσπονδία και να  τύχει έγκρισης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Για αγώνες Κολύμβησης και Στίβου, συνεχίζει να ισχύει το πρωτόκολλο που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαΐου 2021 και ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας ατόμων ανά εγκατάσταση ανέρχεται στα 100 άτομα.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, για όλα τα άλλα αθλήματα για τα οποία δεν γίνεται αναφορά, συνεχίζει να ισχύει το πρωτόκολλο που δημοσιεύτηκε στις  8 Μαΐου 2021.
Για αγώνες/παιχνίδια μεταξύ ακαδημιών ομαδικών αθλημάτων κλειστού και ανοικτού χώρου (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ κλπ) καθώς και αγώνων αθλημάτων επαφής κλειστού χώρου (καράτε, πάλη κλπ) επιβάλλεται η ύπαρξη safe pass για παιδιά άνω των 12 ετών και αυστηρή σύσταση διενέργειας rapid test 72 ώρες πριν τον αγώνα για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Για αγώνες υδατοσφαίρισης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη safe pass και η διεξαγωγή τους βασίζεται σε πρωτόκολλο το οποίο θα καταρτιστεί από την αρμόδια Ομοσπονδία και θα τύχει έγκρισης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Για αγώνες Κοινωνικού Χαρακτήρα (Μαραθώνιοι, Τρίαθλο,  κλπ), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη safe pass και η διεξαγωγή τους πραγματοποιείται με μέγιστο αριθμό  συμμετεχόντων και πρωτόκολλο που θα πρέπει να καταρτιστεί από τον διοργανωτή και να τύχει έγκρισης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
 
Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα.

Διευκρινίζεται ότι, για πρόσωπα 12 ετών και άνω τα οποία, είτε αθλούνται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε συμμετέχουν σε άθληση επαφής, είτε λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες), απαιτείται η κατοχή Safe pass (είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης).

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις άθλησης  σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις,  για πρόσωπα 12 ετών και άνω, απαιτείται η κατοχή, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 

Κατευθυντήριες Οδηγίες ΚΟΑ και Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στην άθληση από 3η Σεπτεμβρίου 2021

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12.08.2021 στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών της Κυπριακής Δημοκρατίας συνάντηση με εκπροσώπους του Τμήματος Δασών. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι κ.κ. Κυριάκος Καρατσής (Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΠΟ), Μιχάλης Χ’’Ιωάννου (Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΟΠΟ) και από το Τμήμα Δασών οι κ.κ. Θωμάς Κυριάκου (Συντηρητής Δασών) και Ανδρέας Νεάρχου (Δασικός Λειτουργός).

 

Κατά τη συνάντηση ανταλλάγηκαν απόψεις αναφορικά με την ανάπτυξη της ποδηλασίας (αγωνιστικής και ερασιτεχνικής) σε συνδυασμό με την προστασία των δασών και των πάρκων. Αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση ότι θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός των ποδηλατικών διαδρομών (έστω και αν υπάρχουν ήδη κάποιες χαρτογραφημένες) και να γίνουν έργα υποδομής ούτως ώστε να απολαμβάνουν οι ποδηλάτες με ασφάλεια τις εν λόγω διαδρομές σεβόμενοι παράλληλα και το πράσινο. Περαιτέρω έγινε αναφορά στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των μικρών ποδηλατιστών μέσα από την οργάνωση κατασκηνώσεων (training camps) σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών το οποίο μπορεί να παρίσταται και να παραχωρήσει επιμορφωτική διάλεξη.

 

Από την πλευρά του Τμήματος Δασών αναφέρθηκε η ιδέα για εκπόνηση έργων υποδομής στο Σταυρό της Ψώκας με απώτερο στόχο να καταστεί η περιοχή αυτή ποδηλατικό κέντρο και προορισμός για τη φιλοξενία αθλητών και τουριστών. Περαιτέρω τέθηκε στο τραπέζι και η αξιοποίηση της περιοχής Αμιάντου ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η διασύνδεση περιοχών με τη δημιουργία κόμβων παροχής υπηρεσιών.

 

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών εξέφρασαν την επιθυμία τους για ουσιαστική στήριξη των προσπαθειών της ΚΟΠΟ για ανάπτυξη της ποδηλασίας γενικότερα, εκδήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση τους και ανανεώσαμε το ραντεβού μας στο εγγύς μέλλον για ανταλλαγή νέων ιδεών. 

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college

Υποστιρικτές

honda
lespalmiers
Egroup
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2021 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd