ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το Δ.Σ. της ΚΟΠΟ κατά τη συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε 15 Σεπτέμβριου   2022:

  • Για τους αθλητές/τριες της Ακαδημίας εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Λειτουργίας της Ακαδημίας.
  • Για τους αθλητές/τριες των επίσημων κατηγοριών της Ομοσπονδίας, πλην της ανοικτής κατηγορίας (Cycling for All), ισχύει ότι προβλεπεται μέχρι σήμερα δλδ κατοχή δελτίου υγείας σε ισχύ.
  • Για τους αθλητές/τριες της Ανοικτής Κατηγορίας (Cycling for All) αναγκαιοί όπως κατά την εγγραφή τους σε αγώνες, που είναι ενταγμένοι στο καλεντάρι της ΚΟΠΟ, να παρουσιάζουν στη γραμματεία του αγώνα πιστοποιητικό υγείας για Αγωνιστική Αθλητική Δραστηριότητα. Υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται. Το υπόψη πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από ιατρό και να είναι ισχύος μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάζουν πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας (ιδιωτικής ή να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ).
  • Υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση της πιο πάνω απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΠΟ είναι οι εκάστοτε διοργανωτές αγώνων ποδηλασίας και ημερίδων της Ακαδημίας. Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του αθλήματος μας και παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή των παραπάνω από όλους.

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college

Υποστηρικτές

PETROLINA
lespalmiers
honda
unic
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2022 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd