ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΚΟΠΟ υπ’ αριθμ. 01/2021, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΚΟΠΟ υπ’ αριθμ. 01/2021, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας ZOOM, λόγω των περιοριστικών μέτρων του Υπουργείου Υγείας για τη πανδημία.

Κατά τη πιο πάνω συνεδρίαση όπου το Συμβούλιο αποφάσισε :

1.    Τη μη διοργάνωση της τελετής βραβεύσεων για την αγωνιστική χρονιά 2020, λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid-19. Οι αθλητές και τα σωματεία να τιμηθούν με δίπλωμα που θα ετοιμάσει η Ομοσπονδία και θα τους αποσταλεί. To ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μη διοργάνωση της τελετής να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της εθνικής ομάδας ποδηλασίας.

2.   Διόρισε διμελή ερευνητική επιτροπή η οποία θα εξετάσει καταγγελίες. Η υπόψη ερευνητική επιτροπή να υποβάλει σχετικά πορίσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το ταχύτερο δυνατό, για λήψη αποφάσεων.

3.     Εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός – Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

4.     Εγκρίθηκε ο Κανονισμός – Πολιτική Προσφορών.

5.     Εγκρίθηκε το Ερωτηματολόγιο Ορθού Σχεδιασμού Αγώνα Ποδηλασίας Ενταγμένου στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΚΟΠΟ.

·      Αποφασίστηκε  όπως οι έλεγχοι πριν από τον αγώνα και διενεργούνται με βάση το ερωτηματολόγιο, πραγματοποιούνται από Εκπρόσωπο της Τεχνικής Επιτροπής, τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, τον Διοργανωτή του Αγώνα και Εκπρόσωπο των Κομισάριων.

·       Το ερωτηματολόγιο αφού συμπληρωθεί  θα υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας για την τελική έγκριση διεξαγωγής του αγώνα.

6.     Αποφασίστηκε η προμήθεια 3 συσκευών Garmin για τις ανάγκες των παραποδηλατών.

7.     Εγκρίθηκε η εγγραφή του Σωματείου «Ποδηλατοσαίνια» στο Μητρώο Σωματείων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

8.     Αποφασίστηκε όπως οι προκηρύξεις των αγώνων εγκρίνονται από την Τεχνική Επιτροπή.

9.     Εγκρίθηκε  το επικαιροποιημένο μητρώο συμφερόντων ΚΟΠΟ.

Χορηγοί

opap
vitex
Alexander college
lespalmiers
Egroup
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2021 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd