Προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών υπηρεσιών ιατρού, πληρώματος ασθενοφόρου, φρουρών ασφαλείας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύττει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για αγορά υπηρεσιών ιατρού, πληρώματος ασθενοφόρου, φρουρών ασφαλείας και για αγορά επάθλων για τους αγώνες που θα ενταχθούν στο επίσημο αγωνιστικό της πρόγραμμα για το έτος 2021.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύττει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για αγορά υπηρεσιών ιατρού και πληρώματος ασθενοφόρου για τους αγώνες που θα ενταχθούν στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 2021, συγκεκριμένα 3 αγώνες Πρωταθλήματος και 12 αγώνες Κυπέλλου.

Ειδικότερα στην προσφορά να περιλαμβάνεται τιμή για ασθενοφόρο, οδηγό ασθενοφόρου, νοσηλευτή και γιατρό.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται η χρέωση ανά ώρα.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΟ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ», στο γραφείο της Κ.Ο.ΠΟ., οδός Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, γραφείο Β220, μέχρι την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2020 (ώρες γραφείου 8:00-12:30). 

 

ΦΡΟΥΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύττει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για αγορά υπηρεσιών φρουρών ασφαλείας διαδρομής των αγώνων που θα ενταχθούν στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 2021, συγκεκριμένα 3 αγώνες Πρωταθλήματος και 12 αγώνες Κυπέλλου.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια της διαδρομής χρειάζονται 1-15 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε αγώνα.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην προσφορά να αναφέρεται η χρέωση ανά άτομο και ανά ώρα.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΟ ΜΕ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στο γραφείο της Κ.Ο.ΠΟ., οδός Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, γραφείο Β220, μέχρι την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2020 (ώρες γραφείου 8:00 - 12:30).

 

ΕΠΑΘΛΑ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύττει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για αγορά κυπέλλων / μεταλλίων για τους αγώνες που θα ενταχθούν στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 2021, συγκεκριμένα 3 αγώνες Πρωταθλήματος και 12 αγώνες Κυπέλλου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος χρειάζονται:

  • 14 κύπελλα 1ης θέσης
  • 14 κύπελλα 2ης θέσης
  • 14 κύπελλα 3ης θέσης

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου ανάλογα με τις κατηγορίες και τις συμμετοχές  χρειάζονται περίπου:

  • 28 κύπελλα 1ης θέσης
  • 28 κύπελλα 2ης θέσης
  • 28 κύπελλα 3ης θέσης 

ή

  • 28 κύπελλα 1ης θέσης
  • 28 μετάλλια 2ης θέσης
  • 28 μετάλλια 3ης θέσης

Ο εκάστοτε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία εισηγήσεις για κύπελλα και μετάλλια. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικές διαστάσεις, φωτογραφία και χαρακτηριστικά του εκάστοτε κυπέλλου και μεταλλίου.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές ανά τεμάχιο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας θα επιλέξει την προσφορά που θα κρίνει βέλτιστη, για το λόγο αυτό θα λάβει υπόψη το συσχετισμό τιμής και ποιότητας, και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει τη χαμηλότερη προσφορά.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΟ», στο γραφείο της Κ.Ο.ΠΟ., οδός Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, γραφείο Β220, μέχρι την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2020 (ώρες γραφέιου 8:00 - 12:30)

 

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2023 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd