ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Το παρόν Πρωτόκολλο εκδόκθκε από την Κυπριακι Ομοσπονδία Ποδθλασίας και αφορά τον Οργάνωση Αγώνων στο άθλημα τθσ ποδηλασίας 

Χορηγοί

opap
vitex
Alexander college
lespalmiers
Egroup
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2021 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd