Δελτία Υγείας - Ανακοίνωση Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται ότι το Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΚΟΠΟ) αφού εξέτασε σε συνεδρίαση του το θέμα των δελτίων υγείας των αθλητών/τριών της αποφάσισε τα παρακάτω:

  • Για τους αθλητές/τριες της Ακαδημίας εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Λειτουργίας της Ακαδημίας.
  • Για τους αθλητές/τριες των επίσημων κατηγοριών της Ομοσπονδίας, πλην της ανοικτής κατηγορίας (Cycling for All), ισχύει ότι προβλεπεται μέχρι σήμερα δλδ κατοχή δελτίου υγείας σε ισχύ.
  • Για τους αθλητές/τριες της Ανοικτής Κατηγορίας (Cycling for All) αναγκαιοί όπως κατά την εγγραφή τους σε αγώνες, που είναι ενταγμένοι στο καλεντάρι της ΚΟΠΟ, να παρουσιάζουν στη γραμματεία του αγώνα πιστοποιητικό υγείας για Αγωνιστική Αθλητική Δραστηριότητα. Υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται. Το υπόψη πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από ιατρό και να είναι ισχύος μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάζουν πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας (ιδιωτικής ή να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ).

Υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση της πιο πάνω απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΠΟ είναι οι εκάστοτε διοργανωτές αγώνων ποδηλασίας και ημερίδων της Ακαδημίας. Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του αθλήματος μας και παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή των παραπάνω από όλους.

Υπόδειγμα πιστοποιητικού Υγείας :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύριος/Κυρία/Εγώ (όνομα, επίθετο):  …………………………………………………………

Γεννήθηκε (πόλη, χώρα): ………………………………………………………………………..

Ημερομηνία γέννησης (ηη/μμ/εεεε): ……………………………………………………………

Το ανωτέρω πρόσωπο, σύμφωνα με την κλινική έρευνα που πραγματοποίησα, δεν παρουσιάζει καμία αντένδειξη που να σχετίζεται με τη μη συμμετοχή του σε αγώνες ποδηλασίας.

Αυτό το πιστοποιητικό ισχύει για χρήση για ένα έτος από σήμερα.

 

Τόπος και Ημερομηνία έκδοσης:………………………………………………………………

 

Υπογραφή ιατρού (υποχρεωτικό): …………………………………………………………..

 

Ονοματεπώνυμο ιατρού και διεύθυνση: ……………………………………………………….

 

Σφραγίδα ιατρού: ………………………………………………………………………………

 

HEALTH  CERTIFICATE FOR COMPETITIVE SPORT ACTIVITY

Mr./Mrs./Me (name, surname): ……………………………………………………………

Born (city, country): ………………………………………………………………………...

Date of birth (dd/mm/yyyy): ………………………………………………………………

The subject, according to the clinical investigation carried out, does not present any contraindication related to competitive CYCLING sport activity.

This certificate is valid for use for one year as from today.

Place: ……………………………………………………………………………………….

Date: …………………………………………………………………………………………

 

Physician’s signature (mandatory): ……………………………………………….……...

 

Physician’s name and address (mandatory): ……………………………………….……...

……………………………………………………………………………………………………

 

Physician’s stamp: …………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

20 Σεπτεμβρίου 2022

 

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college

Υποστηρικτές

PETROLINA
lespalmiers
honda
unic
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2023 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd