ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ 2021

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας δέχεται αιτήσεις για τη παρακολούθηση των μαθημάτων απόκτησης της ιδιότητας κομισάριου ποδηλασίας δρόμου και ορεινής ποδηλασίας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν  στις 12-14 Νοεμβρίου 2021 για Κομισάριους ποδηλασίας  δρόμου και 19-21 Νοεμβρίου για Κομισάριους Ορεινής Ποδηλασίας.

Το κόστος παρακολούθησης της κάθε εκπαίδευσης ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ για νέους υποψήφιους κομισάριους και είκοσι (20) ευρώ για υφιστάμενους κομισάριους και είναι προπληρωτέο με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμης δευτεροβάθμιας σχολής, να έχουν γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας και να είναι γνώστες των βασικών προγραμμάτων Microsoft. 

Όσοι/ες παρακολουθήσουν με επιτυχία την εκπαίδευση και επιτύχουν στις εξετάσεις θα ορίζονται από την ΚΟΠΟ κομισάριοι στους αγώνες ποδηλασίας που διοργανώνονται στην Κύπρο .Για τις υπηρεσίες τους θα τους καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς ή μέσω ή ηλεκτρονικά στην Κυπριακής Ομοσπονδία Ποδηλασίας μαζί με το αντίτιμο για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college

Υποστιρικτές

honda
lespalmiers
Egroup
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2021 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd