ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναφορικά με το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας (ΚΔΠ 184/2021)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, σε συνέχεια των διευκρινίσεων του ΚΟΑ της 8ης Μαΐου 2021, αναφορικά με το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 08 Μαΐου 2021 (ΚΔΠ 194/2021) που αφορά τα μέτρα για τον αθλητισμό, επισημαίνει ότι σε όλους τους αγώνες ποδηλασίας και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών:

α. Η συμμετοχή των αθλητών επιτρέπεται νοουμένου ότι προσκομίζεται είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

β. Δεν απαιτείται προσκόμιση εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 ΜΟΝΟ από πρόσωπα κάτω των 12 ετών

γ.Τονίζεται ότι στον χώρο της γραμματείας ΔΕΝ θα υπάρχει συνεργείο του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια εξετάσεων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, για όσους επιθυμούν.

δ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από προπονητές / μάρσαλ/ προσωπικό σωματείων κλπ καθώς  και από αθλούμενους όταν δεν αθλούνται (θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη μάσκα τους κατά την αναμονή τους στον χώρο της εκκίνησης)

ε. Απαγορεύεται η  παρουσία θεατών στους αγώνες.

στ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ανάπτυξη τεντών από τις ομάδες.

ζ. Λοιπά όπως καθορίζονται στις διευκρινίσεις του ΚΟΑ ημερομηνίας 08 Μαΐου 2021, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του ΚΟΑ και της ΚΟΠο.

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό να επιστήσουν την προσοχή των συμμετεχόντων στους αγώνες ποδηλασίας και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα και οδηγίες του ΚΟΑ που εκδόθηκαν.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

09 Μαίου 2021

Χορηγοί

vitex
opap
Alexander college

Υποστιρικτές

honda
lespalmiers
Egroup
ccf_logo_2015_thumb350px_1.png

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,  
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, ΓΡΑΦΕΙΟ Β220,2025, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεσμικός Χορηγός

koa

Μέλος

ΚΟΕ
cypruspara
uci
uec
bcu
© Copyright 2021 Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας. All Rights Reserved.
Design & Development by eGroup Services Ltd