• 1

Αναφορικά με το θέμα των ακυρώσεων αγώνων κυπέλλου ποδηλασίας δρόμου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, διευκρινίζει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακύρωση των αγώνων από συγκεκριμένους διοργανωτές στους οποίους θα επιβληθούν και οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς .

Η Κ.Ο.ΠΟ κάνοντας ύστατες προσπάθειες για διοργάνωση των αγώνωv κυπέλλου δρόμου 2017 που έχουν ακυρωθεί , δίνει την ευκαιρία και παροτρύνει άλλους διοργανωτές αγώνων, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον  για διοργάνωση τουλάχιστον ενός αγώνα κυπέλλου δρόμου εντός Οκτωβρίου.

Τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση των αγώνων κυπέλλου θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

Νοείτε ότι πρωτεύων κριτήριο για τους διοργανωτές που θα επιλεγούν από τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα είναι η πιστή  εφαρμογή των οδηγιών της προκήρυξης αγώνων ποδηλασίας αλλά κυρίως η τήρηση μέτρων που θα καταστούν τους αγώνες πάνω από όλα ασφαλείς.

Δ.Σ. Κ.Ο.ΠΟ.

Login Form